Privacyverklaring

Omdat we op onze website en met ons product bepaalde persoonsgegevens verzamelen, hebben we een privacyverklaring gemaakt. Die vind je op deze pagina. Deze persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn en overeenkomstig met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Heb je vragen of wil je bepaalde gegevens verwijderd hebben? Neem dan gerust contact met ons op.

Persoonsgegevens

Op pocketdidactiek.nl verzamelen we persoonsgegevens. We kunnen de volgende persoonsgegevens van je nodig hebben: voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, naam van school, organisatie of bedrijf en IP-adres.

Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

Als je een product aanschaft hebben we de bovenstaande persoonsgegevens nodig om een betaling te ontvangen en het product te leveren. Deze gegevens worden opgeslagen in onze database.

Je gegevens worden niet op onze website getoond. Wij gebruiken die alleen als we een product leveren of persoonlijk naar je willen reageren. Verder onthoudt de website je IP-adres. Dit is nodig zodat we gebruikers die ons spam sturen etc. kunnen blokkeren.

Cookies

Als je onze website opent verschijnt er onderaan een balk waarbij je wordt gewezen op het gebruik van cookies. Deze cookies worden verzameld, zodat we informatie hebben over wie onze website bezoeken en hoe dat gebeurt. Hiervoor gebruiken we Google Analytics. Wil je niet dat er cookies op jouw apparaat worden opgeslagen? Geef dit dan aan middels de instellingen.

Delen van persoonsgegevens

Wij zijn de enige die namens Vernieuwenderwijs bij de persoonsgegevens kunnen komen. Je persoonsgegevens worden daarnaast opgeslagen op de servers. Deze zijn eigendom van de host van onze website (Vimexx) en van onze mailservice (MailerLite).

Het e-mailadres dat wordt gebruikt om een account aan te maken bij het product Pocket Didactiek staat opgeslagen in een Google Sheets bestand in een Drive map van Vernieuwenderwijs, op een server van Google. Dit bestand wordt uitgelezen door de leverancier van de software van Pocket Didactiek (Typeguard, Inc).

Bewaartermijn gegevens

Vernieuwenderwijs bewaart je e-mailadres zo lang je gebruik maakt van Pocket Didactiek. De andere persoonsgegevens worden in onze database opgeslagen tot er wordt verzocht deze te verwijderen.

Jouw rechten

De privacywetgeving brengt verschillende rechten met zich mee voor jou als lezer en klant.

 1. Inzage, rectificatie of wissen
  Je hebt recht op inzage van de gegevens die ik van je verzamel, je mag mij vragen om ze te rectificeren of om ze te wissen. Ik ben verplicht om dat te doen als je ernaar vraagt. De simpelste manier is om je uit te schrijven van de nieuwsbrief als je mailadres niet meer klopt en je weer in te schrijven met je nieuwe mailadres. Of door je definitief uit te schrijven van de nieuwsbrief.
 2. Bezwaar maken tegen verwerking
  Je mag bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens
 3. Op intrekken toestemming
  Als je eerder toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens te gebruiken, kun je die toestemming alsnog intrekken zonder opgave van redenen.
 4. Klagen bij Autoriteit Persoonsgegevens
  Mocht het verwerken van de persoonsgegevens volgens jou niet op de juiste manier gaan, dan kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.